loginOldalainkat 48 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:22
Havi lát.szám:2410
Összesen:220642
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

7. Cikk - Zarándoklatok

Földi életünk is egy zarándokút az örök haza felé. A zarándoklatok célja, hogy a szent helyeket meglátogatva hitünket mélyítsük, megerősítsük, imádkozzunk személyes imaszándékokért. A közösség is fejlődik, alakul, hisz egy-egy zarándoklat jó hangulatban telik, ahol a hívő közösség találkozik.

Az idősebbek beszámolóiból tudhatjuk, hogy régen egy-egy búcsújáró helyre a környékből gyalogosan mentek, az utat végig imádkozva tették meg, szentmisén vettek részt, majd hazamentek. Manapság nagyobb mozgási lehetőségünk van, a gyalogos zarándoklatot felváltotta a buszos zarándoklat, így az ország bármely pontjára ellátogathatunk.

Minden egyházközség közösség építés, a hit erősítése céljából szervez zarándokutakat és ez nálunk sem volt máshogy az elmúlt tíz évben. Az a hagyomány alakult ki, hogy mivel Inárcsnak és Kakucsnak egy volt a plébánosa, így a két egyházközség közösen vesz részt egy-egy zarándoklaton mind a mai napig. Általában egy évben 2 zarándokutat szervez az Egyházközségünk, tavasszal és ősszel. A zarándokok a kiválasztott zarándokhelyet és környékét tekintik meg, szentmisén vesznek részt, a templomot, rendházat, kápolnát, vallási épületet látogatják meg, és lehetőség van szabad programra is.

Az évek során formálódott a résztvevők száma, korosztálya és nem szerinti megoszlása, ezért is fordulhatott az elő, hogy a kezdetben külön női és férfi zarándoklatok egymásba olvadtak. Mára már vegyesen vesznek részt nők és férfiak egy-egy alkalmon.

Most újra felelevenítjük, hogy az elmúlt tíz évben merre zarándokoltak egyházközségünk hívei.

2010 őszén a kakucsi és inárcsi asszonyokból verbuválódott csoport Vácra, Nógrádmegyerre, Szécsényre és Nógrádsipekre zarándokolhatott el Misi atya szervezésében. A zarándoklók Vácon, a Karolina kápolnában szentmisén vettek részt, majd a Püspöki palotát látogatták meg. Szécsényben, a Ferences Rend templomában idegenvezető segítségével ismerkedtek meg a szerzetesek történelmével és mindennapjaival. A napot Nógrádsipeken, Misi atya szülőfalujában zárták, ahol Misi atya régi ismerősei, barátai jóvoltából finom vacsorában lehetett részük. A kakucsi népdalkör tagjai pedig énekükkel remek hangulatot varázsoltak.

Szintén ősszel a kakucsi férfiakkal együtt indultunk zarándokútra Laczkó Mihály atya és Tóth Péter Domonkos atya vezetésével. A programok és helyszínek megegyeztek a női zarándoklatéval. A Váci Székesegyház oldalkápolnájában szentmise, a Püspöki palota megtekintése. Szécsényben a közel 700 éves templomot és rendházat néztük meg, majd mi is Misi atya szülőfalujában, Nógrádsipeken, a helyiek által készített finom vacsorával fejeztük be a napot.

2011-ben, a tavaszi zarándokút során Máriagyűdre látogattunk, ahol a Szűz Mária oltalma alatt álló kegyhelyet néztük meg. Villányt is útba ejtettük, majd Pécs városában betértünk a Pécsi Székesegyházba és lehetőségünk volt a várost is szemügyre venni.

Az őszi zarándoklat alkalmával Martfűre látogattak el a két egyházközség asszonyai, ahol szentmisén vehettek részt, illetve a martfűiek szocialista időszakából örökölt nehéz helyzetükről és a torinói lepelről hallottak előadást a helyi plébánosnak köszönhetően.

Az asszonyokhoz hasonlóan a férfiak is a Jászság területén zarándokoltak, ahol érintették Homok, Szolnok, Jászkarajenő, Nagykőrös és Ceglédbercel településeit. A szentmisén kívül egy előadáson vettek részt Szolnokon, ahol a templom orgonáját is megnézték. A zarándoklat során szó volt az aradi vértanúkról és a torinói lepelről is.

2012-ben kiléptünk az ország határain túlra és decemberben ellátogattunk Bécsbe. A Szent Erzsébet templomban Balogh Laci és Misi atya koncelebrálásában szentmisén vehettünk részt. Idegenvezetőnk segítségével mélyebben megismerkedhettünk Bécs belvárosával és a Schönbrunni kastéllyal. A híres bécsi adventi vásár sem maradhatott ki a látnivalók sorából.

2013 augusztusában Andocsra zarándokoltunk, ahol szentmisén vettünk részt és megtekintettük az andocsi Mária szobrot, amit 1747 óta öltöztetnek és több száz ruhája van. Az idegenvezetésnek hála, jobban megismerkedhettünk a nevezetességekkel.

2014 tavaszán a Zircet és Pannonhalmát vettük úti célba. Pannonhalmán szentmisén vettünk részt és megnéztük a Főapátságot. A híres és nagy múltú könyvtár sem maradhatott ki a látnivalók közül. Séta közben pedig gyönyörködhettünk a szebbnél-szebb gyógynövényekben. Zircen megcsodáltuk a ciszterciek Apátságát és az újonnan megépült látogatóközpontban is jártunk.

Ősszel már az újonnan idehelyezett plébános, Pető Gábor atya vezetésével indultunk zarándoklatra. Több helyszínt is meglátogattuk, például a Majki kolostort, a kamalduli remeteséghez tartozó rendházat, kertet és kastélyt. Bodajkon a Segítő Szűz Mária templomban misén vettünk részt. Móron városnézésben és borkóstolóban volt részünk, majd zarándokutunk végéhez közeledve Agárdon fogyasztottuk el vacsoránkat.

A női, őszi zarándoklat során egy általunk is közismert zarándokhelyre indultunk: Mátraverebély- Szentkútra. Ezt mi sem támasztja jobban alá, hogy a nők két buszt is megtöltöttek, annyian jelentkeztek Inárcsról és Kakucsról. A kegytemplomban Gábor atya szentmisét mutatott be, majd megnéztük a szabadtéri oltárt, a forrást és folytattuk utunkat Csonka Csaba atya szolgálati helyére, Tarra. Itt megtekintettük a helyi templomot és a tariak vendégül láttak minket.

2015 tavaszán Péliföldszentkeresztre indult zarándokutunk, ahol a 280 éves, barokk Szent Kereszt kegytemplomhoz és búcsújáróhelyhez érkeztünk meg. Itt szentmisén vettünk részt, megcsodálhattuk a templomot és a fiatalok vezetésével a Kálvária domboldalán elvégeztük a keresztutat. Utunkat folytatva az Esztergomi Bazilikát tekintettük meg, és meglátogattuk Mindszenty bíboros sírját. A nap végéhez közeledve Szentendrére tértünk be, itt az Ortodox templomot néztük meg és lehetőségünk volt a szentendrei sétálóutcában a várost felfedezni.

Ősszel a kakucsi férfiakkal együtt meglátogattuk Zirc városát, ahol a ciszterci apátságban idegenvezetőnk elmesélte a templom történetét. Szentmisén is részt vettünk, majd közösen elfogyasztott ebédünk után a Zirci apátság sörét is megkóstoltuk. Hazafelé Székesfehérvárra is betértünk, ahol a püspökség sörét volt lehetőségünk kipróbálni, és a sétálóutcát megnézni.

A két egyházközség asszonyai és családjai Márianosztrára zarándokoltak el az egyik őszi hónapban. A nap szentmisével kezdődött. Ezután a templom történetéről szóló előadáson vettek részt a zarándokok, majd kisvasúttal egy Mária forráshoz lehetett elmenni. Ez alatt az idősebbek szentségimádáson vehettek részt a kisvasút helyett. Hazafelé Nagymaroson is megálltak, megcsodálva a Duna partot.

2016 tavaszán ismét Máriagyűd felé vettük az irányt, ahol a kegytemplomot néztük meg, szentmisén vettünk részt, majd keresztutat jártunk. Pécsen a székesegyházba tértünk be, azután pedig városvezetés és egy kis szabad program következett.

Ismételten egy határon túli zarándoklatban lehetett részünk ősszel, amikor is az Ausztriában található, híres Mariazell-be és Maria Schutz-ba látogattunk. A kegyhely az Alpok lábánál, olyan volt, mint egy kis ékszerdoboz. Zarándokutunk első állomása Maria Schutz volt, ami a híres 278 éves, kéttornyú barokk templom, amit egy csodatevő gyógyító forrás fölé emeltek. Ezután Marizellbe érkezve a kegytemplomba látogattuk és megkoszorúztuk Mindszenty bíboros korábbi sírját, szentmisén vettünk részt és megtekintettük a kincstárat és a kegytemplomot, keresztutat végeztünk és városnézés is a program része volt.

Ősszel a férfiak zarándoklatán a kevés jelentkező miatt a nők is részt vehettek, ezért innentől már végleg megszűnt, hogy a férfiak és nők külön mennek zarándokolni. Bátára a Szent Vér kegytemplomba vettük utunkat, ahol Gábor atya szentmisét mutatott be. Bátaszéken a közel húsz éve kialakított romkertben Magyarország első ciszterci monostortemplomának, Cikádornak majdnem kilencszáz éves maradványait néztük meg. Ha Szekszárd, akkor bor és, ha már a környéken jártunk, természetesen egy vacsorával egybekötött borkóstoláson is részt vettünk.

2017-ben tavasszal zarándoklatunk első állomása Tihany volt, ahol az Apátságot tekintettük meg, majd szentmisén vettünk részt és az apátság domboldalán található Kálvárián a keresztutat is elvégeztük. Majd a Balaton északi partjának fővárosába, Balatonfüredre érkezve a Magyar tengert közelebbről szemügyre vettük a Tagore-sétányon.

Ősszel a Bakony keleti részén fekvő Csatkára indultunk, ahol az Irgalmasság Anyjáról elnevezett kápolnát látogattuk meg, keresztutat végeztünk és Székesfehérváron a Bory-várat tekintettük meg, amit Bory Jenő szobrászművész és építészmérnök épített, saját tervei és fantáziája alapján 40 nyáron keresztül, emléket emelve a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak.

2018 tavaszán a 2017 óta könnyező pásztói Szűz Máriához zarándokoltunk. A kápolnához megérkezve idegenvezetésben volt részünk, majd megtekintettük a két könnyező Szűz Anya szobrot. Szentmisén vettünk részt és Gábor atya vezetésével litániát végeztünk Szűz Mária tiszteletére. Ezután Fallóskút felé vettük az irányt, ahol keresztutat jártunk.

Ősszel Győrbe látogattunk, ahol a győri Bazilikában idegenvezetésen és szentmisén vettünk részt. Megtekintettük Győr egykori püspökének, Boldog Apor Vilmosnak a sírját, aki élete árán mentett meg nőket a szovjet katonák golyóitól. Szent László király hermáját, ereklyetartóját is szemügyre vettük, majd lehetőségünk volt Győr városát felfedezni.

2019 tavaszán koronázási városunkba, Pozsonyba vettük az irányt. Első állomásunk a máriavölgyi kegyhely volt, ahol szentmisén vettünk részt. A kegyhely legendája szerint a 13. század elején egy remete lakott itt, aki a rablók elől menekülni kényszerülvén a Szűzanya szobrát a kútba rejtette. Egy rabló telepedett meg a remetelakban, akinek torzszülött fia született. Isten csapását látva imádkozni kezdett, mire azt az utasítást kapta, hogy mossa meg a fiút a kútban fakadó forrás vizében. A fiú meggyógyult, a rabló pedig megpillantotta a kút mélyén a Szűzanya szobrát. Kiemelte és kis fakápolnát készített neki, a hely pedig kegyhellyé vált.
Ezután Pozsonyba indultunk, ahol az idegenvezetőnkkel együtt megnéztük a Pozsonyi várat, a magyar vonatkozásokban gazdag belvárosban sétáltunk és a Szent Márton-dóm volt utolsó állomásunk. A szabadidőnek köszönhetően még inkább felfedezhettük a belvárost.

Ősszel Petőfiszállás Szentkútra látogattunk, ahol a kegytemplomban szentmisén vettünk részt, keresztutat jártunk, a forrás vizéből frissültünk fel és kápolnát néztünk meg. A gyönyörű őszi időjárásnak is köszönhetően felemelő hangulatban telt el a nap.

Télen a lengyelországi Zakopane városába utaztunk el. Először a kegytemplomot vettük szemügyre, amit a  fatimai jelenések miatt építettek, a pápai merénylet óta mégis inkább egy II. János Pál emléktemplom, ahol egy vérereklyét is őriznek tőle.

Ezután megtekintettük a teljes egészében fából készült ótemplomot és az ótemetőt, ahol olyan orvosok, művészek, sportolók, és híres emberek nyugszanak, akik valami maradandót tettek a városért. A temető után felmentünk a Gubalówka-ra. Utunkat a piacon és a Krupówki sétálóutcán töltöttük, ahol érezni lehetett az árusok magyarok iránti szeretetét, hisz magyar szót hallva ők is átváltottak magyar nyelvre.

Mint érdekesség, megemlíthető, hogy az Egyházközség életében ez volt a legtávolabbi zarándokhely, ahol megfordultunk.

A zarándokutak mellett a plébánosok, hitoktatók ősszel, télen vagy tavasszal túrákat is terveztek, amire elsősorban a gyerekek jelentkezését várták, de természetesen csatlakozhattak szülők, nagyszülők is.

Az első túra 2011-ben volt, amikor az inárcsi és kakucsi hittanosok a szép, őszi Börzsönybe látogatva egy 5 km-es túrát tettek, majd a nagybörzsönyi, román kori Szent István templomot látogatták meg.

Decemberben Misi atya szülőfalujában Nógrádsipeken a két ünnep között volt egy rövid túra, ahol a karácsonyi menü lemozgására remek lehetőség nyílt.

2013-ban ismét a Börzsönybe látogattunk, ahol 8 km-t túráztunk a bátrakkal, a még bátrabbak egy kerüléssel meghosszabbíthatták a szakaszt. A túra végén a kismarosi ciszterci nővérekhez tértünk be, akik nagy vendégszeretettükkel mutatták be templomukat és vendégül láttak egy teára.

2014-ben a Budai-hegyekbe túráztunk a Normafától indulva, érintve a János-hegyet, János kilátót. Hurgoi Sándor atyát Nagytétényben, a rendházban látogattuk meg és a kápolnában csendes ima keretében hálát adtunk a napért.

Ezek a rövid beszámolók is jól tükrözik, hogy az elmúlt 10 évben milyen sok kegyhelyen, búcsújáró helyen fordultunk meg Magyarországon és akár a határokon túl. Megcsodálhattuk a szebbnél-szebb templomokat, imádkozhattunk, szentmisén vehettünk részt, keresztutat járhattunk. Rengeteg kegyelemmel tértünk haza, hogy az itthoni, hétköznapi zarándokutunkat folytassuk. Köszönjük a szervezőknek a munkáját és biztosítjuk a kedves testvéreket, hogy biztosan lesznek továbbra is zarándokutak, amikhez, ha idejük és lehetőségük engedi, bátorítjuk Önöket, hogy csatlakozzanak!

Amennyiben továbbra is olvasnának érdekességeket az Inárcsi Egyházközség elmúlt tíz évéről, akkor jövő héten is tartsanak velünk!

Felhasznált forrás:

Várnagy Antal: Liturgika

Adamicza Andor