loginOldalainkat 47 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:185
Havi lát.szám:5605
Összesen:237877
Napi legtöbb1822
Száml. kezdete2011-11-15

Az ismertebb latin szövegek

A latin szövegek fonetikus kiejtése a zárójelek között található.

Katolikus keresztény köszöntés
- Laudetur Jesus Christus! (Laudétur Jézusz Krisztusz) - Dicsértessék a Jézus Krisztus!
- In aternum! Amen. (In éternum Ámen) - Mindörökké! Ámen.

A keresztvetés
- In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen (In nomine Pátrisz et Fílii et Szpiritusz Szánkti. Ámen) - Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Gyakori liturgikus szövegek

- Dominus vobiscum! (Dominusz vobiszkum) - Az Úr legyen veletek!
- Et cum spiritu tuo! (Et kum szpiritu tuó) - És a te lelkeddel!
- Oremus! (Orémusz!) - Könyörögjünk!
- Kyrie eleison (Kírje elejszon) - Uram irgalmazz!
- Christe eleison (Kriszte elejszon) - Krisztus kegyelmezz!
- Per dominum nostrum Jesum Christum... (Per dominum nosztrum Jézum Krisztum...) - A mi Urunk Jézus Krisztus által...
- Per omnia seacula saeculorum.. . (Per omnia székula székulórum) - Mindörök kön örökké...
- Deo gratias! (Deo gráciász!) - Istennek legyen hála!
- Sanctus (Szanktusz) - Szent
- Agnus Dei (Ágnusz Dei) - Isten Báránya
- Ite, missa est! (Íte, missza eszt) - Menjetek, elbocsátás van! (Átvitt értelemben: menjetek, küldetéstek van!)
- Benedicamus Domino! (Benedikámusz Dominó) - Áldjuk az Urat!
- Requiescant in pace. (Rekvieszkánt in páce) - Nyugodjanak békében.