loginOldalainkat 39 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:1
Havi lát.szám:2389
Összesen:220621
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Ferenc pápa: Az egyház ne moralizáljon és kerülje az ideológiákat

Április 19-én, pénteken reggel Ferenc pápa szentmiséjén, amelyet a Szent Márta Ház kápolnájában mutatott be, a vatikáni nyomda és a L'Osservatore Romano vatikáni napilap néhány munkatársa vett részt.

A Szentatya homíliájában a napi olvasmányok köré fűzte gondolatait: az első olvasmány az Apostolok Cselekedeteiből Szent Pál megtérését beszéli el, a János evangéliumából vett szakasz pedig Jézusnak a kafarnaumi zsinagógában mondott szavait idézi. Jézus szól Saulhoz, aki üldözi, szól Ananiáshoz, akit arra szólít fel, hogy fogadja be Sault, szól a törvénytudókhoz, akiknek azt mondja, hogy ha nem eszik a testét és nem isszák a vérét, nem üdvözülnek.


Jézus hangja értelmünkhöz szól és szívünkig hatol, mert Jézus megtérésünket akarja – fejtette ki Ferenc pápa. Pál és Ananiás csodálkozva, de nyitott szívvel válaszolnak. A törvénytudók másképpen reagálnak: egymás között vitatkoznak, és keményen tiltakoznak Jézus szavai ellen.

Pál és Ananiás úgy válaszolnak, mint az üdvtörténet nagy alakjai, mint Jeremiás és Izajás. Mózesnek is nehézségei voltak: „Uram, hogyan tudom én ezt elmondani az egyiptomiaknak?” Mária is így válaszolt: „Uram, én nem vagyok férjnél!” Az alázatosság válasza ez, annak a válasza, aki Isten Szavát szívébe fogadja be. A törvénytudók azonban csak a fejükkel válaszolnak. Nem tudják, hogy Isten szava a szívbe hatol, nem képesek a megtérésre.

A pápa szentbeszédében elmagyarázta, hogy kik azok, akik csak a fejükkel válaszolnak:
„Ezek a nagy ideológusok. Jézus Szava a szívbe hatol, mert a szeretet szava, szép szó, ami szeretet hoz és szeretetre késztet. Az ideológusok pedig elvágják a szeretet és a szépség útját. A törvénytudók vitatkozni kezdtek egymás között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk?” Ez mind az értelem problémája! Amikor az ideológia belép az egyházba, amikor az ideológia belép az evangélium értelmébe, nem értünk meg semmit” – fejtette ki a Szentatya.

Ezek azok a személyek, akik a „kötelesség útján” járnak: moralisták, akik az evangéliumból csak azt akarják megvalósítani, amit értelmükkel felfognak. Nem járnak a megtérés útján, amelyre Jézus hív meg bennünket.

Akik a kötelesség útján járnak, minden terhet a hívek vállaira helyeznek. Az ideológusok meghamisítják az evangéliumot. Minden ideológiai értelmezés, akár melyik oldalról is jöjjön, az evangélium meghamisítása. És ezek az ideológusok – láthattuk őket az egyház történelmében – végül tehetségtelen értelmiségiekké válnak, jóság nélküli etikusokká. És ne is beszéljünk a szépségről, mert abból semmit sem értenek meg. A szeretet útja, az evangélium útja ezzel szemben egyszerű: az az út, amelyet jól megértettek a szentek.

„A szentek azok, akik előbbre viszik az egyházat. A megtérés útja, az alázatosság, a szeretet, a szív, a szépség útja. Imádkozzunk ma az Úrhoz az egyházért: az Úr szabadítsa meg bármiféle ideológiai értelmezéstől, nyissa meg az egyház, Anyaszentegyházunk szívét az egyszerű evangéliumnak, annak a tiszta evangéliumnak, amely a szeretetről beszél nekünk, amely szeretetet hoz és olyan szép. Minket is széppé tesz az életszentség szépségével. Imádkozzunk ma az egyházért!” – buzdította a híveket péntek reggeli homíliájában Ferenc pápa.

forrás: Vatikáni Rádió/Magyar Kurír