loginOldalainkat 48 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:1
Havi lát.szám:2389
Összesen:220621
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Kelemen Zoltán atya bemutatkozása

Marosvásárhelyen születtem 1973. augusztus 8-án római katolikus szülők szentségi házasságából. Édesapám gyergyóditrói születésű volt, édesanyám pedig székelykáli. Marosvásárhelyre költöztek, és én is itt nevelkedtem fel négy testvéremmel együtt.

 1992-ben beléptem a Szent István királyról elnevezett ferences rendtartományba és Csíksomlyón kezdtem meg a jelöltséget. 1993 szeptemberétől Szécsénybe kerültem ferences novíciusnak, ahol Barsi Balázs volt az magiszterünk. 1994. szeptember elején letettem az első ideiglenes fogadalmamat a dévai ferences templomban. Ezt követően még három évet töltöttem el a csíksomlyói ferences kolostorban, mint egyszerű fogadalmas szerzetes. Alapvetően jól éreztem magam itt öt éven keresztül, ennek ellenére 1997 augusztusában elhagytam a ferences rendet, és szeptembertől jelentkeztem a Váci Egyházmegyébe kispapnak. A Borromeo Szent Károly Hittudományi Főiskolán kezdtem meg teológiai tanulmányaimat. Ezt követően 1998-ban Egerben folytattam a főiskolát. 2002 júniusában szenteltek diakónussá a Váci székesegyházban. Ezt követően szeptember elejétől Dányba kerültem diakónusi gyakorlatra Marton Zsolt atya mellé. 2003. június 21-én Dr. Beer Miklós püspök atya szentelt áldozópappá a Váci székesegyházban. Augusztus 1-től Karancskeszi és környékére kerültem káplánnak. 2005. augusztus1-től Nagykátára helyezett a megyéspüspök atya, ahol ismét két évet töltöttem el. 2007. augusztus 1-től kerültem Kemencére, és innen láttam el Bernecebaráti és Tésa egyházközségeket. 2009. január 15-től a Honti egyházközséget is megkaptam a Tsitári kápolnával.  

 2020. augusztus 1-től kaptam kinevezésemet a kakucsi plébániára, mint plébános, és innen fogom ellátni Alsónémedi és Inárcs egyházközségeket.

 Hálásan köszönöm a hívek imáját és azt a szeretetet és bizalmat, amivel fogadnak. Hiszem és vallom, hogy a jó Isten terve volt, hogy ide irányított engem.

 Kérem a Mennyei Atya kegyelmét, hogy eredményesen és gyümölcsözően tudjunk együtt működni az elkövetkezendő években. Szent Pál apostol tanításával köszöntöm a híveket:

„Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé hálaadástokkal együtt.” ( Fil 4,6)

Kelemen Zoltán