loginOldalainkat 34 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:1
Havi lát.szám:2389
Összesen:220621
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Szűz Mária Szent neve

Szűz Mária Szent neve

A Szűz neve Mária” (Lk 1,27) olvashatjuk a Szentírásban. E néven ismerjük Jézus Krisztus édesanyját, ez a neve a mi égi édesanyánknak.

De mit is jelent ez a név? Eredeti héber formája: Mirjam. Jézus korában a Marjam változatot használták. Így szólították tehát annak idején a názáreti Jézus édesanyját. Marjam az arám „mara” szóból eredeztetve Úrnőt jelent. A kora keresztény szent írók háromféleképpen értelmezték a Mária nevet: úrnő, megvilágosító és tengernek csillaga.

Mára a tengernek csillaga értelmet használjuk leginkább. Számtalan prédikáció témája ez az értelmezés, mert mint hasonlat a Szűz Anya legfontosabb tulajdonságát hirdeti. A csillagokról tudjuk, hogy bár fényt bocsátanak ki, mégis épek maradnak. Ez a tulajdonságuk nagyon szépen szimbolizálja azt, hogy bár Mária gyermeket szült, mégis szűz maradt.

Az Ószövetség egyik könyvében, pontosabban a Számok könyvében, többek között ezt olvashatjuk: „Csillag tűnik fel Jákob (törzséből), jogar sarjad Izraelből.” (Szám 24,17) Ez a prófécia elsősorban Jézusra vonatkozik, de mi katolikusok Szűz Máriára is vonatkoztatjuk, mert az ő lelki fényessége is megvilágosítja az egész földet, világossága a mennyekben ragyog, behatol a lelkek mélységébe és felmelegíti azt, és bejárja az egész földet. A Szűz Anya lelki fényessége növeli az erényeket, és kiégeti a hibákat. „Ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világoskodjék jó példával.” (Szent Bernát)

Be kell látnunk, hogy életünk folyamán inkább viharok között hánykódunk, mint szilárd talajon állunk, éppen ezért ne fordítsuk el szemünket e csillag ragyogásától, ha nem akarjuk, hogy elborítsanak minket az élet tengerének nagy hullámai. Ha kísértések között találjuk magunkat, ha különféle megpróbáltatások érnek is minket, pillantsunk a csillagra, hívjuk segítségül Máriát. Ha a kevélység, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés dobálják életünk hajóját, fordítsuk tekintetünket a Tengernek Csillagára, hívjuk segítségül Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkiismeret beszennyeződése megijeszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, fohászkodjunk Máriához.

Bármilyen nehézségekbe is ütközünk életünkben, forduljunk Máriához! Hogy közbenjáró imáját elnyerhessük, ne szűnjünk meg példáját követni. Ha őt követjük, nem fogunk eltévedni, ha őt kérjük, nem fogunk kétségbeesni; ha sokszor gondolunk rá, nem térünk rossz útra, ha ő fogja kezünket, nem fogunk elbukni, és ha ő védelmez, nincs mitől félnünk.

Ha jó és szeretetteljes a kapcsolatunk égi Édesanyánkkal, saját szavainkkal is el tudjuk mondani, hogy mit jelent ő nekünk. Mondjuk is el imáinkban! Ne feledjük, a Loretói Litánia is így született: „Csodálatos Anya, Jótanács anyja, hűséges Szűz”, stb.

Adjunk hálát a mennyei Atyának, hogy a Boldogságos Szűzre bízott minket, kedves gyermekeit, hogy ő legyen égi pártfogónk a mennyben Szent Fiánál.

 

Pető Gábor atya