loginOldalainkat 40 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:0
Havi lát.szám:2388
Összesen:220620
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Önkéntes Egyházközségi hozzájárulás (Egyházadó)

Önkéntes Egyházközségi hozzájárulás (Egyházadó)

Talán kevés jobban félreértelmezett dolga van egy egyházközség életének, mint az egyházközségi hozzájárulás: hogy mi is az, miért fizetik és mire is fordítják. Az egyházközségi hozzájárulás (amit gyakran egyházi adónak is neveznek) egy önkéntes felajánlás, amellyel a hívő támogatja saját egyházi közössége (vagyis temploma, plébániája) működését. Gondoljuk csak meg: a számunkra fontos és értékes dolgokra rendszeresen áldozunk időnkből és anyagi javainkból is. Ezzel juttatjuk kifejezésre, hogy fontosnak tartjuk azt.

Mivel egy egyházközség semmilyen rendszeres állami támogatást nem kap működéséhez, az egyházközségi hozzájárulás (a perselygyűjtéssel együtt) képezi azt az anyagi bázist, amely miatt az egyházközség működni tud. A befizetett egyházközségi hozzájárulás teljes egészében az egyházközség céljaira használjuk fel. De mire is fordítódik az így befizetett összeg? Az egyik legnagyobb kiadás egy-egy egyházközségben az ingatlanok fenntartása, illetve felújítása. A templomépületen - jellegéből adódóan - folyamatosan van javítanivaló. A közüzemi díjakat is ezen összeg felhasználásával tudjuk fizetni, hiszen a templom és a plébánia fűtése és a közösségi helyiségek villany-, víz- és gázdíja messze meghaladja egy családi lakás vagy ház ilyen jelegű díjait. A személyi jellegű kiadások is komoly tételt képeznek az egyházközség költségvetésében: így a plébános lakhatásának részbeni támogatása és a munkatársak (plébános, kántor, sekrestyés) illetményével kapcsolatos kiadások. Ezen felül programok szervezésére is fordítjuk ezeket az összegeket, amelyek lehetővé teszik, hogy közösségünk életébe minél többen be tudjanak kapcsolódni. A bevételekről és a kiadásokról a hívek minden évben pontos elszámolást kapnak az év végi Szentmise keretében.

Az egyházközségi hozzájárulást többféle képen lehet befizetni:

- Személyesen: szentmisék után a sekrestyében,

- Az Örkényi Takarékszövetkezet Inárcsi fiókjának pénztárában (Széchenyi u. 4.).

- Banki átutalással: 65500044-11000640-00000000 számlaszámunkra név, cím feltüntetésével.

További lehetőség az újságunk mellékletében található postai csekken. Amennyiben ebben a formában szeretnék befizetni önkéntes hozzájárulásukat, kérjük, töltsék ki a támogatás összegének a támogató nevének és címének feltüntetésével és fizessék be a Postán.

Isten fizesse meg!

 

Gábor atya