loginOldalainkat 33 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:147
Havi lát.szám:540
Összesen:228613
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Hozzunk még egy embert a templomba!

Gondolom, mindenki észrevette már, hogy egyre kevesebben vagyunk a templomban   vasárnaponként. Sok katolikus él Inárcson, de közülük csak nagyon kevesen veszik komolyan a parancsot:: „Az Úr napját szenteld meg!” Márpedig ez isteni parancs a jól ismert másik kilenccel   együtt.

Tudnunk kell, hogy miért is kéri tőlünk az Úr, hogy a hetedik napon, a pihenés mellett,   templomba is menjünk. Aranyszájú Szent János püspök annak idején ezt így fogalmazta meg:   „Otthon nem tudsz úgy imádkozni, mint a templomban, ahol összegyűlik a sokaság és egy szívvel kiált Istenhez. Itt valami több van jelen, a lelkek egysége, a szívek összhangja, a szeretet köteléke, a   papok imádságai.”

Egyes hívek távolmaradása a vasárnapi összejövetelekről már a kereszténység első évtizedeiben is probléma volt. Ezt olvashatjuk ugyanis a Zsidókhoz írt levélben:   „Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk   egymást.” (Zsid 10,25) A levél írója meg is fogalmazza a teendőt: „bátorítsuk egymást.” Erre a   feladatra hívlak meg benneteket én is, kedves inárcsi hívek! Bizonyára vannak családotokban,  rokonságotokban, vagy baráti és ismeretségi köreitekben olyan katolikusok, akik nem jönnek   vasárnap templomba, pedig ha nagyon akarnák, meg tudnák tenni. Szólítsuk meg őket, bátorítsuk   őket, hogy térjenek vissza templomunkba, ahol az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztus   szeretettel várja őket minden vasárnap. Mondjuk el azt is, hogy mi miért járunk templomba!   Legyen ez egy tanúságtétel is!

Persze ez a küldetésünk Isten segítsége nélkül nem fog menni. Éppen ezért rendszeresen kell kérnünk az ő segítségét feladatunk teljesítéséhez. Imádkoznunk kell ezért is, meg azokért a   katolikus testvéreinkért is, akiket vissza akarunk hozni közösségünkbe. Kérjünk a Jóistentől   bölcsességet is, hogy megfelelőképpen tudjuk megszólítani ezeket az embereket.

Eddig csak katolikus testvéreinkről volt szó, de hozzá kell tennem, hogy meghívhatunk   olyanokat is, akik még nincsenek megkeresztelve. Őket is szeretettel látjuk templomunkban,   egyházközségünkben!

Higgyük el, hogy Isten számít ránk és vegyük komolyan ezt a missziót! Misszionáriusoknak kell   lennünk Inárcson. Ne essünk kétségbe, ha nem sikerül gyors eredményt elérni! Legyünk   türelmesek! Hittel, szeretettel és reménnyel végezzük szolgálatunkat! A Jóisten különösen is megáldja azokat, akik ebben fáradoznak.

Segítsen minket a Szentlélek Úristen, hogy küldetésünket teljesíteni tudjuk a Szentháromság   dicsőségére és embertársaink javára!

Pető Gábor atya