loginOldalainkat 46 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:103
Havi lát.szám:3877
Összesen:227539
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

2022. november 23. Szent Kolumbán

Szent Kolumbán

Írországban született 540 körül. Családi körben nagy műveltségre tett szert. Tizenkét társával Galliába ment, ahol több monostort alapított, amelyek közül a leghíresebb az 590 körül alapított Luxeuilban lévő. Közben vándor szerzetesként hirdette az igét, az alemannok megtérítésében is komoly szerepet vállalt. Szigorú szerzetesi életformája hamar elterjedt német, francia és olasz földön is.

612-ben Itáliában, Genovától nem messze, Bobbióban alapított egy monostort. Bobbióban máig él a legenda, amely szerint a kolostor építésekor két ökör egy nagy gerendát vontatott kifelé az erdőből. Egyszer csak rájuk rontott egy hatalmas medve, és az egyik ökröt leütötte, majd fölfalta. Kolumbán akkor megparancsolta a medvének, hogy álljon be az ökör helyére - és a vadállat engedelmeskedett. Attól fogva engedelmes háziállatként segített mindenben a kolostor lakóinak.
A kezdeti századok örökségeként építette be a szerzetesi életbe a szeretet és az apostoli buzgóság gyakorlását. Korának kiemelkedő apostolának tartották, aki képes volt a lanyhuló keresztény életnek új lendületet adni. Az általa alapított bobbiói kolostorban halt meg 615. november 23-án, ahol ereklyéit azóta is a templom kriptájában őrzik.
Jelentős tevékenységet fejtett ki a korabeli tudomány és irodalom terjesztésében. Írói tevékenysége is jelentős, munkáit latin nyelven alkotta. Műveire sok szerző, illetve kézirat utal, több helyen is található utalás a metrum Columbani-ra és egy libellus Columbani című kötetre, amely feltehetőleg költeményeket tartalmazott. Művei közül kevés maradt fenn, illetve a neki tulajdonított iratok szerzősége sem mindig bizonyítható egyértelműen. Írásai javarészt a kolostori életre vonatkoznak, a Regula sancti Columbani abbatis és a Poenitentiale című műve, valamint szerzetesekhez írott levelei szabályokat és előírásokat tartalmaznak. Levelei kiemelik sokoldalú műveltségét, a latin nyelv és a Biblia mély ismeretéről tanúskodnak, valamint jelzik a klasszikus római irodalomban való jártasságát. Költeményei latin klasszikusokra (Vergilius, Horatius, Juvenalis, Dicta Catonis) épülő moralizáló epigrammák. Életének történetét Jónás,  bobbiói apát készítette el a VII. század első felében Vita sancti Columbani címmel.