3. Az egyházközség önállóvá válása

Inárcs puszta vallásos lakóiban 1945 tavaszára ért meg az a gondolat, hogy önálló egyházközséggé szerveződjenek. Ennek érdekében kérelemmel fordultak a váci megyés püspökhöz, aki jóváhagyta az egyházközség önállóságát. 1945. augusztus 12-én került sor az alakuló ülésre az iskola tantermében.

Egyébként 1945. november 6-án kelt határozatban elrendelték az addig „Kakucs községhez tartozó Inárcs puszta lakott hely községgé alakulását”. Ez a rendelet következő év 
január 1-től lépett érvénybe. A két falu ekkor vált szét.

,,Kis községben élünk, kis ügyek fognak előttünk szerepelni. 
Mégis jöjjenek mindig szívesen a gyűlésekre, mert azokon mindig inárcsi ügyekről lesz szó. Gyűléseinken tehát saját községünk sorsát igazgatjuk, az inárcsi nép fejlődését segítjük elő. Amikor Inárcsot erősítjük, építjük Magyarországot is. Milyen boldog ország lenne szerencsétlen hazánk, ha minden község sorsát becsülettel igazgatnák. Milyen boldogság lehetne itt! Az emberektől függ! Inárcson Önöktől! Egyházközségi munkájukkal Inárcs községet, ugyanakkor Magyarország életét is erősítik!" 
Részletek Vincze Dezső atya beszédéből.

A képen a község és közöttük az egyházi testület vezetőinek képei láthatóak.

 

A könyvben ez a rész a 31-32. oldalon található.