loginOldalainkat 30 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:27
Havi lát.szám:1707
Összesen:213953
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Történetek Felnőtteknek

Kárhozat

Kierkegaard dán filozófus egy színház példázatát mondta el hallgatóinak.

Egy színházban varieté műsort adtak egymás után. Mindegyik program fantasztikusabb volt az előzőnél, és fergetegesen tapsolt a hallgatóság. Hirtelen az igazgató előlépett és mentegetőzött a közbeszólás miatt, de a színház lángot fogott, és az igazgató könyörgött a látogatóknak, hogy rendezetten hagyják el az épület.

A hallgatóság azt gondolta, hogy ez a legmulatságosabb fordulat azon az estén és mennydörgésszerű tapsviharban tört ki. Az igazgató ismét könyörögve fordult hozzájuk, hogy az épület lángokban áll, és megint viharosan megtapsolták. Végül többé nem szólhatott, mert a lángok behatoltak az egész épületbe és a szórakozni vágyó hallgatósággal együtt elpusztították azt.

Kierkegaard ezt a következtetést vonta le: “Így van a mi korunkkal is. Néha úgy gondolom, hogy tűzhalálban veszünk el, miközben a szórakozó látogatók tömegesen tapsolnak az épületben.”

ELJÖTT A DRÁGA ÜNNEP

Eljött a drága ünnep
Nagy napja mennynek, földnek.
Ma múljék gyász és bánat:
A Megváltó feltámadt!  

Te csüggedt, bús tanítvány,
Tekints az Úrra, bízván:
Halálon győz az élet,
A sírtól nincs mit félned!

Gerzsenyi Sándor

OTT FÜGG A NÉMA BÁRÁNY

Ott függ a néma bárány:
A vére földre hull,
Míg dúl körül az ármány,
S a tömeg zúg vadul.

Bővebben...

Húsvéti ima

"A húsvét éppen azt hirdeti, hogy Jézus itt van, Jézus mindenütt ott van."

 

Amikor ezt mondta, (Mária Magdaléna) hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá: "Asszony, miért sírsz? Kit keresel?" Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: "Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom." Jézus nevén szólította: "Mária!" Az megfordult, és így szólt hozzá héberül: "Rabbuni!" - ami azt jelenti: Mester. (Ján 20, 14-16)

Bővebben...

További cikkeink...