loginOldalainkat 60 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:49
Havi lát.szám:1175
Összesen:91821
Napi legtöbb368
Száml. kezdete2011-11-15

Humor

Orvosnál

Kovács néni a háziorvosnál:

-Marika néni milyen a hallása?
-Római katolikus!

Miért szereti Isten a szegényeket?

- Mi bizonyítja, hogy az Isten szereti a szegényeket?
- Sokat teremtett belőlük

Hittan II.

- Tudod-e fiam, miért teremtette az Úr először Ádámot és csak azután Évát?
- Igen Tiszteletes úr - válaszolja a kisfiú - mert a Jóisten is tudta, hogy nem jó egy asszonnyal kezdeni

 

Van remény

Olga nővér a zárdaablaknál ül, s az otthonról kapott levelet bontogatja. Talál benne egy tízdollárost. Lenéz az ablakból és meglát egy rongyosan öltözött embert, aki a lámpaoszlophoz támaszkodva álldogál. Olga nővér gyorsan ráírja egy darab papírra: "Van remény - Olga nővér". Becsomagolja a tízdollárost és ledobja az ember lába elé. Az felemeli, majd értetlen arccal megbillenti a kalapját, és elmegy. Másnap szólnak a nővérnek, hogy egy ember mindenáron beszélni akar vele. Olga lemegy a kapuhoz és ott találja a tegnapi embert, aki szó nélkül átnyújt neki egy köteg bankjegyet.
- Hát ez meg mi? - kérdezi a nővér.
- Hatvan dollár. A nyereménye. Van Remény öt az egyhez befutott.

 

Egy tál mogyoró

A lelkész sorra látogatja gyülekezete tagjait, hogy otthon is elbeszélgessen velük a hitről és a világ romlásáról. Felkeres egy idősebb hölgyet is, aki nagyon megörül neki, és hellyel kínálja. Ahogy beszélgetnek észreveszi, hogy az asztalon egy nagy tál mogyoró van.
- Vehetek belőle pár szemet? - kérdi.
- Tessék csak, ha gondolja...
Beszélgetés közben a lelkész észre sem veszi, s szinte az egész tál mogyorót elrágcsálta. Azt mondja a búcsúzkodásnál:
- Ne haragudjon rám... megettem az összes mogyorót, pedig tényleg csak néhány szemet akartam venni belőle.
- Ne mentegetőzzék, nem probléma - feleli erre az idős hölgy. - Tudja amióta kihullottak a
fogaim, csak a csokoládét tudom leszopogatni róluk ...

Már a kezemben van

A későbbi V. Sixtus pápa bíboros korában betegséget színlelt, hogy könnyebben megválasszák, s ezért mindig meggörbülve járt. Pápává választása után azonban újra egyenes derékkal, emelt fővel kezdett járni. Egyszer Medici bíboros megkérdezte tőle:
- Hogy van az, hogy Szentséged meggyógyult mióta pápa lett, s már nem jár görnyedten? Csak
nem történt csoda?
A pápa nevetve válaszolt:
- Azelőtt Szent Péter kulcsát kerestem, azért jártam lehajolva, de miután már a kezemben van,
nincs miért lehajolnom többé.