loginOldalainkat 10 vendég böngészi

Látogatóink:


Mai lát.szám:26
Havi lát.szám:2182
Összesen:113239
Napi legtöbb647
Száml. kezdete2011-11-15

Egyházi házasságra készülőknek!

2018 október 24-től, Ferenc pápa tanítása alapján templomunkban a házasság szentségében csak azok a katolikus jegyesek részesülhetnek, akik rendszeres templomba járók, vagyis katolikus keresztény hitüket buzgón gyakorló hívő felnőttek! Miért?

Megértjük a feltételeket, ha a házasság szentségét alaposan megismerjük:
A házasság szentsége jóval többet jelent mint egy szent kötelék férfi és nő között, és legkevésbé jelent egy szép szertartást, amelyről gyönyörű fotókat és videó felvételeket lehet készíteni. Szentségi házasságban élőknek szent hivatásuk van: buzgó és hiteles keresztény életet kell élniük és születendő gyermekeiket is erre kell nevelniük. Továbbá úgy kell élniük családi életüket, hogy mások hitüket komolyan gyakorló embereknek ismerjék őket, vagyis olyanoknak,
akik – például - minden vasárnap ott vannak a szentmisén.
„A keresztény szülők és házastársak is tartoznak a hit engedelmességével: arra vannak hivatva, hogy befogadják az Úr igéjét, amely mint jó hír feltárja előttük házas és családi életük csodálatos újdonságát, amelyet Krisztus szentté és megszentelővé tett. Csak a hitben fedezhetik fel ugyanis és csodálhatják hálás lélekkel azt a méltóságot, amelyre Isten a családot és a házasságot emelte, amikor Jézus Krisztus és az ő Egyháza, illetve az Isten és az emberek közötti szeretetszövetség jelévé és helyévé tette.” (Szent II. János Pál pápa) Éppen ezért szükséges, hogy a házasságra jelentkező katolikus jegyesek hitüket buzgón gyakorló hívő emberek legyenek, akik értik, hogy miért kell nekik vasárnaponként templomba járni, és tudják értékelni a vasárnapi szentmiséket, akik értik, hogy mit jelent az Oltáriszentség (Szent Ostya). Egyébként a mennyországba való bejutáshoz is szükséges, hogy a magát kereszténynek valló ember hitét buzgón gyakorolja, egyházközségnek aktív tagja legyen. Aki sajnál heti 168 órából egy órát Istenre szánni a templomban, az ne nagyon reménykedjen az
üdvösségben. Akinek olyan munkahelye van, ahol alkalmanként vasárnap is dolgozni kell, azok a szabadnapjukon vegyenek részt szentmisén. A Jóisten különösen is megáldja azokat, akik időt szánnak rá és egyházközségükre.
Ferenc pápa tanítása a hitüket nem gyakorló jegyesek oktatásáról: „Ahhoz, hogy a házasság szentségéhez járulhassanak, a jegyesekben ki kell alakulnia annak a bizonyosságnak, hogy kapcsolatukban ott van Isten keze, mely megelőzi és kíséri őket, s lehetővé teszi, hogy kimondják: „Krisztus kegyelmével ígérem, hogy örökre hű leszek hozzád.” Nem ígérhetnek hűséget „jó- és balsorsban, egészségben és betegségben”, és nem ígérhetik meg, hogy szeretni és tisztelni fogják
egymást életük minden napján pusztán a jó szándékuk alapján, vagy abban reménykedve, hogy „működik a dolog”. Isten hűséges szeretetének szilárd alapjára kell építeniük. S ezért, mielőtt részesülnének a házasság szentségében, alapos felkészülésre, mondhatni katekumenátusra (bevezetés a katolikus keresztény életbe) van szükségük, mert a szeretetben leélt élet forog kockán, a szeretettel pedig nem szabad tréfálni.”
Kérem, adják tovább a hírt a templomba nem járó, de a jövőben egyházi házasságot igénylő katolikus fiataloknak, hogy minél előbb térjenek vissza hitük buzgó gyakorlásához! E nélkül nem részesülhetnek a házasság szentségében.

Pető Gábor plébános

A kép forrása: http://www.foryourmarriage.org