Harmatozzatok

HARMATOZZATOK (SZVU.2.)


Harmatozzatok égi magasok!
Téged vár epedve a halandók lelke,
Jöjj el, édes Üdvözítőnk!

Mert az emberek ott tévelygenek,
Hol te égi fényed útján nem vezérled
Ôket, édes Üdvözítőnk!

Dicsőítésre
Áldás, dícséret és hála néked:
Mert fényes világunk s legfőbb boldogságunk
Te vagy, édes Üdvözítőnk!

Evangéliumra
A prófétáknak lelkei láttak
Szent jelenésekben s téged békességben
Vártak, édes Üdvözítőnk!

Te ember lettél, s új tant hirdettél.
A jövendölések beteljesedének
Rólad, édes Üdvözítőnk!

Hiszekegyre
Hiszünk tebenned, égi szent követ:
Út, igazság, élet hittel vallunk téged
Istenünknek, Üdvözítőnk!

Felajánlásra
Ím, az áldozat, melyet bemutat
Szolgád Fölségednek: jöjj el és szenteld meg,
Ó kegyelmes Üdvözítőnk!

Nyújtsd malasztodat, hogy ez áldozat
Bánatot gerjesszen bűnös szíveinkben.
Ó segíts meg, Üdvözítőnk!

Szent, szent-re
Szent az egy Isten három személyben.
Az Atyaistennel és a Szentlélekkel
Szent vagy, édes Üdvözítőnk!