Vincze Dezső atya beszéde az inárcsi egyháztanács legelső ülésén.

„Jóllehet a jövő feladatait előre nem ismerhetjük, mégsem teljesen sötét az az út, amelyre most ráléptünk. Azt feltétlenül tudni kell, hogy mit akarunk elérni képviselő-testületi munkánkkal: Meg akarjuk nyerni Inárcson is az életet! Az élet pedig nem más, mint az anyag és szellem küzdelme. Gondoljunk csak az elvetett kis magra, amelyik a földben megduzzad, csíra fakad belőle, s megindul benne az élet. A kis magban nemcsak anyag van, van valami törvény is, amelyik a növekedését irányítja. Gondoljanak egy darab földre! Bármekkora légyen is az, ha nincs azon gazda, aki spekulál, számítás szerint kezeli a földet, csak gazt terem az. Magában a föld is elhagyott lesz, ha valaki nem viseli gondját, és nem ad a földhöz szellemet. Szellem, ész, lélek kell mindenhez. Hiába van a föld, hiába áll azon a falu, lakhat abban akárhány ember, a nép boldogulni nem fog, ha a népben nincs jó gondolkozás. Hogy egy falu fejlődjön, ahhoz nem elég csak a sok ember - az anyag -, hanem jó gondolkozás, szellem is kell.

A község gondolkozása vezetőségétől függ. Ha okosan gondolkodik a vezetőség, a falu egyre emelkedik, ha helytelenül gondolkodik, a község elsatnyul. Inárcs vezetői lettek Önök. Az évek során sok gond és terv jut majd Önök elé, amelyeket úgy kell megoldaniuk, hogy Inárcs népe mindig előre haladjon a fejlődés útján. Szegény községben élünk, szegény embertől pedig áldozatot kívánni nehéz. Nehéz, mert kevés a pénz a zsebében, s kevés körültekintés van elméjében. Szegény község vezetéséhez ezért nagy türelem szükséges, és sok szeretet a nép iránt!  

Kis községben élünk, kis ügyek fognak előttünk szerepelni.  Mégis jöjjenek mindig szívesen a gyűlésekre, mert azokon mindig inárcsi ügyekről lesz szó. Gyűléseinken tehát saját községünk sorsát igazgatjuk, az inárcsi nép fejlődését segítjük elő. Amikor Inárcsot erősítjük, építjük Magyarországot is. Milyen boldog ország lenne szerencsétlen hazánk, ha minden község sorsát becsülettel igazgatnák. Milyen boldogság lehetne itt! Az emberektől függ! Inárcson Önöktől! Egyházközségi munkájukkal Inárcs községet, ugyanakkor Magyarország életét is erősítik!”